Dnevna premišljevanja za Glej, luč 2017!

1. teden: Lačen si čist drugačen

1. dan (sreda)

Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. (Jn 6,35)

2. dan (četrek)

Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog.« (Jn 6,27)

3. dan (petek)

Ko so nosilci GOSPODOVE skrinje naredili šest korakov, je daroval vola in pitano tele. David je na vso moč rajal pred GOSPODOM. (2 Sam 6,13-14)

4. dan (sobota)

Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,naj uživa v sočni jedi vaša duša. (Iz 55,2)

5. dan (nedelja)

Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori GOSPOD. (Jer 29,11-14)

6. dan (ponedeljek)

GOSPOD nad vojskami bo na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in mozgatimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. (Iz 25,6)

7. dan (torek)

Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele; široko odpri usta, da jih napolnim. (Ps 81,11)

 

 

2. teden: Kralj kraljev

1. dan (sreda)

Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete. (Ef 6,10-19)

2. dan (četrtek)

Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. (Jn 10,10-11)

3. dan (petek)

Tako govori GOSPOD, vaš odkupitelj, Sveti Izraelov: Zaradi vas posežem v Babilon in podrem vse zapahe, Kaldejce, na njihovih bahatih ladjah. Jaz sem GOSPOD, vaš Sveti, Izraelov stvarnik, vaš kralj. Tako govori GOSPOD, ki je utrl pot skozi morje in stezo skozi deroče vode, ki vodi v boj vozove in konje, vojsko in junake: Zdaj ležijo vsi skupaj in ne vstanejo več, stleli so kakor stenj in ugasnili. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. (Iz 43,14-19)

4. dan (sobota)

Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu.« In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. (Lk 10,17-19)

5. dan (nedelja)

»Zakaj oni se zanašajo na orožje in na drzna dejanja,« je rekel, »mi pa zaupamo v Boga, vladarja vsega, ki more z enim samim kimljajem pokončati naše napadalce in z njimi vesoljni svet.« Navedel jim je primere Božje pomoči, ki so je bili deležni njihovi predniki: pod Sanheríbom, ko je padlo sto petdeset tisoč mož; v Babiloniji v bitki proti Galačanom, kjer je bilo vseh skupaj – s štiri tisoč Makedonci vred – samo osem tisoč mož. A ko so Makedonci prišli v stisko, je tistih osem tisoč ob pomoči, ki jim je prišla iz nebes, potolklo tistih sto dvajset tisoč in odneslo velik plen. (2 Mkb 8,18-20)

6. dan (ponedeljek)

Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. (Rim 8,15-17)

7. dan (torek)

Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. (Rim 8,37-39)

 

 

3. teden: Ko zarjove judovski lev?

1. dan (sreda)

On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. (Kol 1,13-14)

Obstoj hudiča in vpliva hudobnih duhov se v svojem življenju skoraj ne zavedamo, dokler se osebno ne srečamo z Očetovo ljubeznijo v Jezusu Kristusu. Tedaj v nas posveti luč Svetega Duha, ki nas spremeni, daje moč ter nas pripravi, da postanemo njegove priče.

2. dan (četrtek)

Bog Oče nas je pred stvarjenjem sveta izvolil v Jezusu Kristusu, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci…. V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo. V Jezusu Kristusu, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva. (Ef 1,4-14)

Vsak izmed nas ima svoj cilj in prispeva svoj kamenček v mozaik Božjega načrta, nekaj, s čimer vsak slavi in časti Njega, ki nas je poklical v bivanje za vso večnost. Rešitev iz duhovnih oklepov zla nam omogoča da sprejmemo blagoslov, ki nam ga je Bog dal po svojem Sinu, da bi ga s svojim življenjem v polnosti slavili in častili.

3. dan (petek)

Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ne ravnamo v skladu z resnico. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. (1 Jn 1,5-7)

Bog je luč, pri njem ni nobene sence, je čista popolnost. Kadar si v bližini Luči si v varnem zavetju Resnice. Božja zvestoba te obdaja in ščiti. Ni se potrebno bati ne sence noči, strahov in bolezni. Svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo.

4. dan (sobota)

Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. (Mt 5,8)

Krepost čistosti je angelska krepost in je krona ali kraljica vseh drugih kreposti. Evangelist Matej piše, da kdor ima ta neprecenljiv zaklad, je že v tem umrljivem življenju podoben Božjim angelom. Sovražnik duše, hudič, nadvse rad zalezuje to našo belo lilijo, ker ve, da ne bo nič z našo svetostjo, če se mu posreči, da nas oropa te kreposti. Ob blagrovanju čistih v srcu morda nehote pomislimo samo na čistost glede spolnosti – na krepost, ki izhaja iz spoštovanja šeste božje zapovedi. Dejansko nasprotje čistosti srca je pomanjkanje pravega namena. Jezusov šesti blagor je namenjen tistim, ki niso dvolični, ki nimajo zahrbtnega namena; tistim, ki se v svojem življenju borijo vedno uresničevati čistost namenov.

5. dan (nedelja)

Zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. (Ef 6,10-18)

Tudi Jezus se je štirideset dni v puščavi upiral satanovim skušnjavam. Jezus je močnejši od hudiča, ki se s svojimi močmi bojuje proti ljudem. Le v Jezusu in po njem se je mogoče bojevati proti hudiču in ga razorožiti. Človek se namreč ne bojuje proti ljudem, ampak proti hudiču in vsem hudobnim močem, ki ga hočejo odvrniti od dobrega. V svojem življenju se moramo nenehoma zanašati na Jezusa Odrešenika, sicer je vsak boj že vnaprej izgubljen. Apostol Pavel za soočenje s hudičem našteje vse vrste orožja, ki ga za ta boj potrebujemo.

6. dan (ponedeljek)

Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. (Rim 8,26-28)

Nobenega razloga ni, da bi svojo pozornost namenili hudiču. Ta ni nič v primerjavi z Jezusom. Edina moč, ki jo hudič ima, je tista, ki mu jo damo sami ali so mu jo dali tisti, ki so bili za nas odgovorni v naši mladosti. Bog ima načrt za naše življenje, ne glede na to, na kakšno nasprotovanje naletimo; vse služi Bogu in Njegovemu načrtu. Svoj pogled trdno uprimo v Jezusa, osvoboditelja. Prosimo Svetega Duha, da nam pomaga nadzorovati misli, da bomo vsako misel podvrgli poslušnosti Kristusu (prim. 2 Korinčanom 10,5).

7. dan (torek)

Zato je Bog Jezusa Kristusa povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. (Flp 2,9-11)

Jezusu je dana vsa oblast, v nebesih, na zemlji in tudi pod zemljo. Hodi z nami. Oblast Jezusovih besed in dejanj se v nas nadaljuje, ker nas kot svoje orodje pošilja v svet. Želi da vsi slišijo veselo novico in da pri tem vsak prevzame svojo nalogo. Jezus ima Očetovo oblast, mi pa Sinovo. Bolj ko se izročiš Njemu, bolj si lahko Njegovo orodje.

 

 

4. teden: A si ti tud not padu?

1. dan (sreda)

GOSPOD pa je hodil pred njimi podnevi v oblačnem stebru, da jih je vodil po poti, in ponoči v ognjenem stebru, da jim je svetil in so lahko hodili podnevi in ponoči. (2 Mz 13,21)

2. dan (četrtek)

Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. (Apd 2,2-4)

3. dan (petek)

Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. (Ezk 36,26-27)

4. dan (sobota)

Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. (Rim 8,14-16)

5. dan (nedelja)

Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.« (Jn 16,23-24)

6. dan (ponedeljek)

Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. (Jn 15,26-27)

7. dan (torek)

Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. (1 Kor 12,4)