BESEDE VEDNOSTI – Gospodov odgovor

Zadnji dan Jerihonskega bdenja  26.3.2017 je udeleženka med intenzivnem slavljenjem dobila besede vednosti, katere smo v molitveni skupini prepoznali kot iskreno izkustvo. Čutili smo se nagovorjeni. Doživeli smo jih kot Gospodov odgovor na predane molitvene namene in se jih tudi zelo razveselili!

Besede vednosti so se nanašale na Sveto pismo:

  • Ezekielova knjiga 36. poglavje, 16-38 vrstica: Obljuba narodne in duhovne prenove
  • Ezekielova knjiga 37. poglavje, 1-14 vrstica:   Suhe kosti oživijo

 

Gospodu hvala za milostni dar Jerihonskega bdenja!

 

36

Obljuba narodne in duhovne prenove
16 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 17 Sin človekov, ko je Izraelova hiša še prebivala na svoji zemlji, so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli. V mojih očeh je bilo njihovo ravnanje nečisto, kakor je nečista žena ob mesečni čišči. 18 Tedaj sem izlil svoj srd nanje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi, in zaradi malikov, s katerimi so jo oskrunili. 19 Razkropil sem jih med narode in razsejani so bili po deželah; po njihovem ravnanju in po njihovih delih sem jih sodil. 20 Ko pa so prišli k narodom, so, kamor koli so prišli, oskrunili moje sveto ime, ker se je o njih govorilo: »To je GOSPODOVO ljudstvo, pa je moralo oditi iz njegove dežele.« 21 Tedaj mi je bilo žal mojega svetega imena, ki ga je Izraelova hiša oskrunila med narodi, kamor je prišla.
22 Zato reci Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša, temveč zaradi svojega svetega imena, ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli. 23 Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih in ste ga oskrunili med njimi, bom posvetil. Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz GOSPOD, govori Gospod BOG, ko se bom v njihovih očeh izkazal svetega med vami. 24 Vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel in vas spet pripeljem v vašo deželo. 25 Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. 26 Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. 27 Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. 28 Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. 29 Vseh vaših nečistosti vas bom rešil.
Poklical bom žito in ga pomnožil; lakote ne bom več poslal nad vas. 30 Pomnožil bom sadove drevja in pridelek polja, da ne boste nikoli več zaradi lakote v posmeh med narodi. 31 Tedaj se boste spomnili svojih hudobnih poti in svojih del, ki niso bila dobra. Sami sebi se boste studili zaradi svojih krivd in svojih gnusob. 32 Ne bom pa storil tega zaradi vas, govori Gospod BOG, to dobro vedite! Sramujte se in zardevajte zaradi svojih poti, Izraelova hiša!
33 Tako govori Gospod BOG: Tisti dan, ko vas bom očistil vseh vaših krivd, bom poskrbel, da bodo mesta znova naseljena in razvaline pozidane. 34 Opustošena dežela bo spet obdelana: ne bo več puščava pred očmi mimoidočih. 35 Tedaj bodo govorili: »Ta opustošena dežela je postala kakor edenski vrt in razrušena, opustošena in razdejana mesta so spet utrjena in naseljena.« 36 Tedaj bodo narodi, ki bodo preostali okoli vas, spoznali, da sem jaz, GOSPOD, razdejano na novo pozidal in opustošeno spet zasadil. Jaz, GOSPOD, sem govoril in bom tudi naredil.
37 Tako govori Gospod BOG: Še v tem se bom dal preprositi Izraelovi hiši, da jim storim: Namnožil jih bom kakor čredo ljudi. 38 Kakor črede daritvenih ovc, kakor Jeruzalem ob svojih praznikih s čredami ovc, tako bodo opustošena mesta napolnjena s čredami ljudi. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.

37

Suhe kosti oživijo
GOSPODOVA roka je bila nad menoj. GOSPOD me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je krog in krog ob njih: glej, bilo jih je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile. Rekel mi je: »Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo?« Rekel sem: »Gospod BOG, ti veš!« Tedaj mi je rekel: Prerokuj nad temi kostmi in jim reci: »Suhe kosti, poslušajte GOSPODOVO besedo! Tako govori Gospod BOG tem kostem: Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. S kitami vas bom obdal in dal, da bo zrastlo meso na vas. Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD
Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup: kosti so se približale druga drugi. Videl sem: glej, že so bile kite na njih, zrastlo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih. Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori Gospod BOG: Od štirih vetrov pridi, duh, in dihni v te pobite, da oživijo!« 10 Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Oživele so in se postavile na noge: silno velika vojska.
11 Rekel mi je: »Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša. Glej, govorijo: ›Naše kosti so usahnile, naše upanje je splahnelo, uničeni smo.‹ 12 Zato prerokuj in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. 13 Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. 14 Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, GOSPOD, govoril in storil, govori GOSPOD