Kdo moli za vas?

V JERIHONSKEM BDENJU (19.3.-26.3.2017) MOLIJO ZA RUŠENJE VAŠIH ZIDOV:

 

PRIJAVLJENI V JERIHONSKO BDENJE:

 • Mašniki: vsak dan (!) se daruje Sv. mašna daritev za razrešitev vaših zidov in namene Jerihonskega bdenja
 • vsi prijavljeni udeleženci Jerihonskega bdenja in veliko število(!) nenapovedanih udeležencev (pridite, veseli smo vaše udeležbe!)
 • samostanska skupnost Hčere Marije Pomočnice (Novo mesto)
 • samostanska skupnost Klaris (Nazarje)
 • samostanska skupnost Kapucinov (Štepanja vas, Ljubljana)
 • samostanska skupnost sester de Notre Dame (Novo mesto)
 • samostanska skupnost Jezusovih malih sester (kapela skupnosti Zagreb, HR in Czenstochowa, PL)
 • molitvena skupina Stara Loka (cerkev Sv. Jurija)
 • molitvena skupina Dolsko (cerkev Sv. Helene)
 • molitvena skupina Ljubljana-Bežigrad (cerkev Sv. Cirila in Metoda)
 • molitvena skupina Šlovrenc (cerkev Sv. Lovrenca)
 • br. Miran (bratje  Frančiškani; samostanska kapela Sv. Cirila in Metoda, Ljubljana-Bežigrad)
 • p. Ivan (družba Jezusova; samostanska kapela, Rim, I)
 • organizator: opravljena devetdnevnica k Sv. Jožefu, vsakodnevna izročitev vaših zidov v Božje odrešenje

 

MOLITVENO NAS PODPIRAJO TUDI:

 • samostanska skupnost Karmeličank (Mirna Peč)
 • samostanska skupnost Cistercijanov (Stična)
 • druge molitvene skupine (opravljene molitve pred Najsvetejšim za namene Jerihonskega bdenja)

 

SVETE MAŠE (vsak dan ob 17h)

 • Nedelja 19.3.:               g. Janez Suhoveršnik
 • Ponedeljek 20.3.:        br. Jaro Knežević
 • Torek 21.3.:                   g. Vlado Bizjak
 • Sreda 22.3.:                  g. Boštan Jamnik
 • Četrtek 23.3.:               g. Vlado Bizjak
 • Petek 24.3.:                  p. Daniel Golavšek
 • Sobota 25.3.:              br. Jožko Smukavec
 • Nedelja 26.3.:              g. Janez Rus