Psihoterapevtsko svetovanje

V okviru Zavoda Živi na polno vam nudimo:

* individualno, zakonsko/partnersko in družinsko terapijo

* psihoterapevtsko svetovanje

* pomoč zasvojenim in njihovim svojcem

* pomoč osebam v duševni stiski

* pomoč žrtvam nasilja

* pomoč depresivnim

* psihosocialno podporo zaposlenim

* duhovno spremljanje

Človeka je mogoče razumeti le v kontekstu družine in zlasti v okviru odnosov, ki se ustvarjajo znotraj družine. Ti odnosi nam omogočajo zdrav psiho-organski in duhovni razvoj, po drugi strani pa nas zaznamujejo z raznimi bolečimi in travmatičnimi dogodki in vzdušji, ki zavirajo psiho-organski in duhovni razvoj posameznika. Tukaj govorimo zlasti o nezavednih in nepredelanih psiho-organskih in duhovnih vsebinah, ki se nehote in nezavedno prenašajo iz generacije v generacijo, iz staršev na otroke itd…, in na osnovi katerih se kreirajo razni vzorci, ki posameznika, par ali celoten družinski sistem držijo v nefunkcionalnosti, ki se kaže v raznih psihološko duhovnih stiskah, boleznih in zasvojenostih. Zato se relacijska (terapija) paradigma osredotoča predvsem na dinamiko primarnih odnosov v družini posameznika in išče razrešitev (zapleta, stiske, travme) najprej na sistemsko-družinskem nivoju, nato na medosebnem področju in nazadnje na notranje psihičnem področju posameznika. Kakor ima vsaka stiska (konflikt ali travma) izvor v odnosu, tako jo je mogoče razrešiti le v odnosu, saj odnos obljublja in prinaša tudi odrešenje. To se lahko zgodi v varnem okolju in v odnosu med terapevtom in tistim, ki se odloči za terapijo ali svetovanje.

Pogoji za vključitev v terapevtski proces: prostovoljna odločitev in redna udeležba srečanj.

Psihoterapevtsko svetovanje in terapija sta možni tudi v Litiji.

Za vse informacije pišite na mail psihoterapevtsko.svetovanje@gmail.com ali pokličite na tel: 040 632 208

Tone Kores sem:

* univerzitetni diplomirani teolog

* zakonski in družinski terapevt (po modelu, ki ga je razvil dddr. Christian Gostečnik)

* v študijskih letih delal v pripravljalnem centru za vstop odvisnikov v Skupnost Srečanje (komuno) na Zavodu Pelikan-Karitas

* prostovoljno delal na Društvu Up

* sodeloval na terapevtskih skupinah zasvojenih s pridruženimi duševnimi motnjami v terapevtski skupnosti (komuni) Zavoda Pelikan-Karitas

V okviru Zavoda Živi na polno, kot psihoterapevt, svetovalec in duhovni spremljevalec delujem od leta 2015. Svoje delo opravljam pod redno supervizijo in osebnim duhovnim spremstvom.